kerstshoppen2016 Zondag 18 december slaan Mini mooi en Un Poco Mas de handen in elkaar !
Wij gaan jullie verwennen met warme wafels, koffie, warme of koude chocolademelk en lekkere jenever !

Jaarlijkse vakantie : 24/12/2016 tot en met 02/01/2017 !